Ethisch omgaan met geld? Het kan. Doorzoek de informatie, neem deel aan de discussies, ontdek en bedenk oplossingen voor de problemen van morgen.

Vrouwen verdienen minder dan mannen. En terecht.

Volgens het rapport 2013 van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bedraagt de loonkloof, op het niveau van het uurloon, 10% ten nadelen van de vrouwen. Dit verschil bedraagt 23 % als men de jaarlonen in aanmerking neemt. Dit percentage is groter want, in deze evaluatie, wordt de ongelijke verdeling van de arbeidsduur in overweging genomen. 48 % van deze loonkloof kan worden verklaard op basis van verschillende objectieve factoren (meer deeltijdse arbeid bij vrouwen, sectoren waarin voor het merendeel vrouwen tewerkgesteld zijn, enz.). Toch blijft een groot deel van deze kloof niet verklaarbaar.

Afgesloten

Er zijn nog geen reacties, wees de eerste die reageert!

Reageer