Ethisch omgaan met geld? Het kan. Doorzoek de informatie, neem deel aan de discussies, ontdek en bedenk oplossingen voor de problemen van morgen.

Terminologie

 • Fair trade

  Elk product met het keurmerk Fairtrade Max Havelaar moet voldoen aan duidelijke normen, die zowel zijn vastgelegd voor de productie van de grondstoffen in de landen van het Zuiden als voor de verkoop van de afgewerkte producten in onze winkels en alle stappen daartussen. Die normen worden opgesteld door de internationale organisatie Fairtrade international (FLO) die bestaat uit vertegenwoordigers van de kleine boeren, nationale keurmerkorganisaties zoals Max Havelaar Belgium, importeurs of exporteurs en leden van de civiele samenleving. Op die manier garanderen we dat de Fairtradenormen een effectief antwoord bieden aan de problemen en behoeften van boeren in het Zuiden evenals aan wereldwijde uitdagingen op vlak van milieu- en natuurbeheer.

  De kernelementen van fair trade:

  • De producenten kunnen rekenen op een gegarandeerde minimumprijs voor hun werk en producten, die alle kosten voor een duurzame productie moet dekken.
  • Er wordt een extra "Fairtradepremie" toegekend aan de organisaties van kleine producenten, ongeacht de wereldmarktprijzen. Die premie is bestemd voor het uitvoeren van ontwikkelingsprojecten (school, gezondheidszorg, infrastructuur, productiemiddelen, ...).
  • De contracten tussen de producenten en de commerciële spelers zijn rechtvaardig en gelden voor een lange termijn.
  • Het is ook mogelijk om de kleine producenten een voorfinanciering toe te kennen.
  • Progressieve minimumcriteria garanderen dat de productie en verkoop van Fairtradeproducten gebeurt in fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, zowel vanuit sociaal als ecologisch oogpunt.
  • Het gebruik van gevaarlijke pesticiden en ggo’s is verboden, de productie verloopt op milieuvriendelijke wijze.
  • De kleine producenten krijgen begeleiding bij het beheersen van hun koolstofafdruk en de gevolgen van de klimaatverandering.
 • Macro-economie
  alle investeringen in een land bij elkaar optellen om vergelijkingen te maken met voorgaande periodes, zodat er een beeld ontstaat van de totale investeringen van een land, hebben we de over macro-economie.