Ethisch omgaan met geld? Het kan. Doorzoek de informatie, neem deel aan de discussies, ontdek en bedenk oplossingen voor de problemen van morgen.

Terminologie

 • Ethibel Excellence

  Het Ethibel Excellence label is een Europees label dat de kwaliteit van duurzame beleggingsfondsen waarborgt. Het biedt aan de belegger de garantie dat het fonds uitsluitend investeert in beursgenoteerde aandelen en obligaties opgenomen in het investeringsregister van Forum Ethibel. Voor haar investeringsregister selecteert Forum Ethibel bedrijven die volgens een daartoe ontwikkeld onderzoeksmodel een goede tot zeer goede score halen op alle aspecten van het duurzame ondernemen. Het Forum Ethibel Excellence labels richt zich op toonaangevende ondernemingen en selecteert bedrijven met een A-, B- of C-rating die bovengemiddeld scoren in hun sector op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Ethibel Pioneer label selecteert enkel bedrijven met A- en B-rating. De rating van bedrijven gebeurt op basis van een onderzoek dat de prestaties voor de afzonderlijke criteria evalueert. Er zijn 6 mogelijke ratings: 

  A Pioniers, buitengewoon sterk of innovatief. Een uitzonderlijke rating. Voor een aantal sectoren ontbreekt deze score 
  B Beste in de klas. Bedrijven die in hun sector de sterkste scores neerzetten
  C Boven het gemiddelde van de sector
  D Onder het gemiddelde van de sector
  E Ver onder het gemiddelde en/of niet transparant (onvoldoende informatie)
  M Belangrijke betrokkenheid bij activiteiten op vlak van bewapening, gokken, kernenergie en tabak, die automatisch leidt tot uitsluiting  
  Het label spreekt zich niet uit over de ‘financiële kwaliteit’ van het fonds (verwachte opbrengst, risicoprofiel, ...). Dit aspect is de verantwoordelijkheid van de fondsbeheerder. 

  Wie beheert dit label? 

  Forum Ethibel vzw Forum Ethibel vzw, een onafhankelijk adviesbureau dat het maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) in België en in Europa ondersteunt. 

  Waar kan je terecht voor uitgebreide informatie? 

  Forum Ethibel Vooruitgangstraat 333, bus 7 B - 1030 Brussel Tel. +32 (0)2 206 11 11 Fax. +32 (0)2 206 11 10 Email: info@ethibel.org

 • Complementaire munt

  Een complementaire munt is een munt die bestaat naast de reguliere euro, dollar, yen …. Zo een complementaire munt, “heeft betrekking op een overeenkomst tussen een groep mensen en/of ondernemingen om een niet-traditionele munteenheid als ruilmiddel te accepteren. De munt wordt complementair genoemd omdat deze niet de conventionele munteenheid wil vervangen, maar moet dienen om sociale functies te vervullen waarvoor de officiële munteenheid niet was ontworpen”. [Bernard Lietaer,Het geld van de toekomst, p. 51]

  Deze aanvullende munt kan bestaan uit bonnetjes, punten, in papieren vorm of digitaal en is nuttig omdat deze voor de gebruikers ervan dingen realiseren/ behoeften inlossen die met het gewone geld niet gerealiseerd (kunnen) worden. Ze kunnen worden ingezet om onderbenutte bronnen aan onvervulde behoeften te koppelen.

  Complementair munten zijn multifunctioneel. Ze kunnen een commercieel (behouden van voldoende omzet), beleidsmatig (realiseren van bepaalde beleidsdoelen) of sociaal (creëren of versterken van sociale relaties) doel hebben.

  Aan het ‘gewone geld’ (de euro, de dollar, de yen) kan je als gebruiker niets veranderen. De regels daarvan worden door anderen vastgelegd: nationale banken, ministers van financiën, … Bij complementaire munten ligt dat anders. Deze geldsystemen ontstaan naast de bestaande nationale ($, £) of supranationale (€) munten, en de regels daarvan worden door de gebruikers zelf vastgelegd.

  Complementaire munten zijn een wereldwijd fenomeen.