Ethisch omgaan met geld? Het kan. Doorzoek de informatie, neem deel aan de discussies, ontdek en bedenk oplossingen voor de problemen van morgen.

Principes van geld

Is een samenleving zonder geld denkbaar? Is geld een materieel of een virtueel ding? Is geld waardevrij of bepaalt het ons gedrag en onze waarden? Wie maakt er eigenlijk het geld? Kunnen wij zelf een munt creëren? Wat is het verschil tussen gewoon geld en alternatieve geldmunten? Om deze en vele andere vragen te kunnen beantwoorden moet je een inzicht hebben in de aard en het ontstaan van het geld. Bankiers en economen beperken zich meestal tot de vraag hoe het geld werkt maar geven weinig inzicht in het ‘mysterie van het geld’ (Lietaer). Geldwijs probeert de minder zichtbare principes van het geld op het spoor te komen.

Stellingen

Terminologie »

  • Ethibel Excellence
  • Fair trade
  • Complementaire munt
  • Macro-economie

Leeslijst »