Ethisch omgaan met geld? Het kan. Doorzoek de informatie, neem deel aan de discussies, ontdek en bedenk oplossingen voor de problemen van morgen.

Polis: Politiek en gemeenschap

Geld heeft altijd een grote politieke betekenis gehad. Vorsten hadden het privilege om munten te slaan en dus het geldverkeer te organiseren. Met het tanen van hun macht zocht men naar nieuwe munt standaarden om de waarde en de hoeveelheid van het geld stabiel te houden en bedrog te vermijden. Goud is lang de geldstandaard geweest maar sinds de afschaffing van de gouden standaard bepalen de financiële markten de geldwaarde. Maar blijkbaar werkt die veel minder zelfregulerend dan neoliberale economen ons deden geloven. De enige echte geldstandaard is het vertrouwen dat mensen via afspraken aan geld geven. Geld is immers waardeloos als er geen vertrouwen is. Maar vertrouwen is een maatschappelijk gegeven. Een financiële crisis is altijd een symptoom van een diepere vertrouwenscrisis in de samenleving. Hoe kan maatschappelijk vertrouwen en geld (weer) met elkaar verbonden worden?

Stellingen

Terminologie »

  • Ethibel Excellence
  • Fair trade
  • Complementaire munt
  • Macro-economie

Leeslijst »